Savaitės naujienos trumpai

Kunigai, virtę fakelais, budino likusius

Kaip sovietai sužalojo Maironį

Spalva žudikė?