Blogį kuria ne tie, kurie apie jį rašo

Laisvas žodis yra vertybė. Tai ginklas, kuriuo ginamos mūsų visų demokratinės teisės. Tai žurnalisto duona. Žiniasklaida dažnai vadinama ketvirtąja valdžia, sarginiu šunimi, nes pagrindinė jos priedermė yra stovėti sargyboje.

Lietuvos konstitucijos 25 straipsnis teigia: „Žmogus turi teisę turėti savo įsitikinimus ir juos laisvai reikšti. Žmogui neturi būti kliudoma ieškoti, gauti ir skleisti informaciją bei idėjas. Laisvė reikšti įsitikinimus, gauti ir skleisti informaciją negali būti ribojama kitaip, kaip tik įstatymu, jei tai būtina apsaugoti žmogaus sveikatai, garbei ir orumui, privačiam gyvenimui, dorovei ar ginti konstitucinei santvarkai . Laisvė reikšti įsitikinimus ir skleisti informaciją nesuderinama su nusikalstamais veiksmais – tautinės, rasinės, religinės ar socialinės neapykantos, prievartos bei diskriminacijos kurstymu, šmeižtu ir dezinformacija“.
Vokietijos Konstitucija irgi gina žmogaus teisę laisvai reikšti savo mintis.

Internetinis laikraštis „Vokietijos lietuvis“ ir prie jo esanti leidykla vykdo savo veiklą legaliai, vadovaudamiesi pirmiausia Vokietijos įstatymais. Aš, jų savininkė, esu Lietuvos pilietė, todėl gerbiu abiejų šalių Konstitucijas.

 Politikai ir įtakingos grupuotės renkasi sau pavaldžią žiniasklaidą, ją finansuoja ir palaiko.  Bet tai jokia naujiena.  Visais laikais stengtasi savo rankose išlaikyti sau palankią žiniasklaidą, paštą ir telegrafą, nes tik taip užtikrinama sava „tiesa“. Ir visais laikais siekta užčiaupdami neklusniuosius.

„Vokietijos lietuvis“ yra nepriklausomas, niekieno neįtakojamas, taigi niekieno ir neišlaikomas. Jei Jums brangus laisvas žodis ir norite prisidėti padėti jį apginti, kviečiu paremti.

Pabaigti norėčiau kolegės žurnalistės Neringos Tuškevičienės žodžiais: „Blogį kuria ne tie, kurie apie jį rašo, o tie, kurie jį daro. Nors kaltinami būtent tie, kurie rado, pamatė, suprato. Žiniasklaida tėra mūsų gyvenimo atspindys, tad nesistebėkime, jei ji nepatinka. Tokia jau ta laisva spauda – kai ji yra, daug kas nepatenkinti, kai jos nėra – visi jos ieško.“

Pagarbiai
Jūsų Angelė Digaitytė