Laisvės kovotojai nusipelnė būti palaidoti žmoniškai

Laisvės kovose žuvo 20 tūkstančių partizanų. Tačiau daugumos jų kapų iki šiol nepavyko rasti. 2020-aisiais Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras rado ir identifikavo vienuolikos Lietuvos partizanų palaikus. Tarp jų – ir dviejų iš aštuonių Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio signatarų kapų – tai Adolfo Ramanausko-Vanago ir Brono Liesiaus-Nakties. Jono Žemaičio-Vytauto kapo jau nesitikima rasti,  nes jis buvo sušaudytas, jo palaikai kremuoti, o pelenai užkasti Maskvoje.

Leipalingio kapinėse buvo palaidoti 34 žuvę ginkluoto pasipriešinimo dalyviai. 2020 metais identifikuoti devyni partizanai. Atliktas didžiulis darbas. Leipalingio apylinkėse žuvo virš 170 asmenų. Reikėjo surasti jų artimuosius, kad, paėmus DNR mėginius, būtų galima identifikuoti žuvusiuosius.

Identifikaciniai tyrimai atliekami ir Našlaičių kapinėse. Pagal visų čia palaidotų laisvės kovotojų sąrašą, rasti visi ten užkasti partizanai. Kol kas identifikuoti dviejų partizanų palaikai. Tiesa, rasti ir tame sąraše nebuvusių partizanų kūnai, pavyzdžiui, Antano Kraujelio-Siaubūno. Todėl manoma, kad ir kitų partizanų, žuvusių po 1956 metų, palaikai taip pat gali būti užkasti Našlaičių kapinėse.

Dar neatrasti plotai, kuriuose užkasti 1946 ir 1950 metais žuvę partizanai. Pasak R. Zagrecko, būtent 1946 metais žuvo J. Vitkus-Kazimieraitis, o 1950 metais – L. Baliukevičius-Dzūkas.

Šiuo metu ieškomi ir partizano Juozo Lukšos-Daumanto palaikai.

Laisvės kovotojų palaikų ieškojimas ir identifikavimas gali užtrukti galbūt dar ne vieną dešimtmetį.

Nuotraukoje: partizanas Juozas Lukša-Daumantas Tiūbingene. 1950 m.