Kuriama alternatyva Pasaulio lietuvių bendruomenei

Prieš keletą metų keliems Vokietijoje ir Austrijoje gyvenantiems lietuviams buvo kilusi idėja sukurti alternatyvią pasaulio lietuvių bendruomenę. Tai turėjo būti atsvara gerą vardą užsienio lietuvių tarpe praradusiai Pasaulio lietuvių bendruomenei (PLB), vadovaujamai Dalios Henkės, iki šiol atstovaujančiai užsienio lietuviams pasaulyje ir Lietuvos institucijose. Nors jos nariai tėra labai maža dalelė visos diasporos.

Iki šiol kūrėsi įvairios lietuvių grupelės, norinčios demokratiškos, skaidrios PLB. Tačiau  tai vyko sunkiai, nes daugelis užsienio lietuvių skirtingai įsivaizduoja, kokia linkme turetų judėti naujoji bendruomenė.

Vokietijoje yra Vokietijos lietuvių bendruomenė (VLB), kuri priklauso PLB.  Susitepusi grobstymais, nepotizmu, kai kurių narių daromų nusikaltimų dangstymu, nedemokratiškumu. Nuo VLB pamažu atsiskiria tai viena, tai kita atskirose Vokietijos vietose susibūrusi lietuvių bendruomenė, kitos kuriasi savarankiskai, net nesiekdamos tapti VLB dalimi. Vokietijoje gyvena virš 50 tūkstančių lietuvių, o VLB narių yra virš 1000, realiai Bendruomenės rinkimuose dalyvauja virš 300. VLB 2020 metais prarado nesiekiančios pelno organizacijos statusą, nes savo veiklą vykdė neskaidriai.  Dabar bandoma jį atgauti, bet, bendruomenei nepasikeitus is esmės, sunku tikėtis tikrų permainų.

Tiek PLB, tiek ir VLB siekia pirmiausia užsitikrinti finansavimą savo projektams, o ir Lietuvoje niekas nesigilina, kas vyksta šiose organizacijose. Lietuvos vadovaujantys asmenys atvyksta, nusifotografuoja drauge, pakalba gražiai apie patriotizmą ir vyksta atgal, manydami atlikę pareigą.

Mums kyla klausimas, ar PLB ir VLB turi teisę išvis kalbėti visų užsienio lietuvių vardu. Kitas klausimas, kas turi atsitikti su tuo visu turtu, kurį kadaise paliko tų bendruomenių kūrėjai, nes dabartinė PLB ir jos narės atskirose šalyse praktiškai nieko bendro su dauguma lietuvių ir lietuviškų bendruomenių nebeturi.

Žinoma, oficiali pasaulinė lietuvių organizacija yra reikalinga, bet tik tokia, kuri realiai atstovautų daugumai išeivijos, ne skaldytų, o vienytų, sudarydama visiems išeivijos lietuviams vienodas salygas save išreikšti, gauti savo veiklai paramą ir pan., tokia, kuri savo veikla nekenktų Lietuvos valstybei.

 Neseniai feisbuke susikūrė Alternatyvi pasaulio lietuvių bendruomenė (APLB), kuriai šiuo metu priklauso apie 300 tautiečių, ir jų vis daugėja. Mes siekiame tapti oficialia organizacija, kuriai rūpėtų ne tik išeivijos reikalai, bet ir tai, kas vyksta Lietuvoje, mūsų Tėvynėje.

APLB yra pabudusi bendruomenė. Mes jaudinamės dėl Lietuvos. Mums ne tas pats, kas vyksta Lietuvoje ar PLB ir jos padaliniuose.  Mums nerūpi, kas atvyksta, nusišypso ir gražiai nusifotografuoja, – mums svarbu, kad tiek Lietuvoje, tiek pasaulyje būtų vykdoma Lietuvai ir visiems pasaulio lietuviams naudinga politika.

Mes turime Tėvynę tik vieną – Lietuvą. Ir ji mums labai svarbi.

Dabartinė Lietuvos valdžia rengia įstatymus ir projektus, kurie, mūsų nuomone, žlugdo Tėvynę ir kelią grėsmę jos išlikimui. Siekis susikurti gerą gerbūvį leido priešams užimti mūsų mąstymą, ir dažnas jau neatskiria melo nuo tiesos, gėrio nuo blogio.   

Mes norime prisidėti prie Tėvynės ir pagrindinių vertybių – šeimos, kalbos, lietuviškos kultūros – išsaugojimo.  Bet, kad galėtume realiai pasiekti savo tikslus, turime būti aktyvūs, privalome susivienyti, negalvoti tik apie savo gerbūvį bei asmenines ambicijas. Mes turime pakilti aukščiau asmeniškumų.

 Vokietijos lietuviai Julius Erminas ir Angelė Daiva Digaitytė buria Alternatyvią pasaulio lietuvių bendruomenę ir siekia sujungti kiek įmanoma daugiau lietuvių ir įvairių judejimų, partijų drauge, nes tik visi kartu mes būsime reali jėga, pajėgi siekti geresnės, demokratiškesnės ir skaidresnės Lietuvos ir kovoti už jos išlikimą pasaulio žemėlapyje. Kviečiame prisidėti!

Iš anksto dėkojame už bendradarbiavimą.  

Pagarbiai

 Daiva Angelė Digaitytė
internetinio laikraščio „Vokietijos lietuvis“ redaktorė

Julius Erminas