Vyskupas Jonas Kauneckas laimina „Šeimos maršą“

Motiejus Sinkevičius, Respublika.lt

Už dviejų savaičių vyksiantis „Didysis Šeimos Gynimo Maršas 2021″ tarsi lakmuso popierėlis visuomenę dalina į skirtingas puses. Į mitingo organizatorių oponentų pusę tuojau pat stojo valdančiųjų partijų Seimo nariai, nepagailėję „erkių“ epiteto maršo dalyviams. O Šeimos gynėjus paremti pasiruošė eilė visuomeninių ir politinių organizacijų, atskirų Seimo narių. Šiandien savo palaikymą suteikė ir religinė bendruomenė. Vyskupas Jonas Kauneckas, socialinio tinklo paskyroje pareiškė: „Išgirskite, gerieji Lietuvos žmonės, išgirskite – Marija tikrai laimina. Ir aš, vyskupas Jonas Kauneckas, laiminu Maršą. Visus Jus laiminu“.

Visas tekstas:

Brangūs Lietuviai,

nenustoju Dievui dėkoti už mūsų Tautą! Kokią nuostabią dvasią mums davė Dievas! Be galo žaviuosi: mūsų Tauta visada stebino pasaulį narsiomis kovomis prieš kryžiuočius, prieš caro ir bolševizmo žvėriškumą. Mūsų Tauta visada gynė Laisvę.

Bet dabar išmušė skaudi valanda: verkia sena vyskupo širdis dėl baisios grėsmės Tautai.

Mano Tauta, kuo Tu nusikaltai, kad dabar savieji nori Tave sunaikinti? Valdantieji, kreipiuosi į Jus: jei sunaikinsite Šeimą, sunaikinsite ir Lietuvą.

Brangūs Lietuviai, visa širdimi jaučiu Jūsų mintis. Jūsų balsas gyvas mano dvasioje. Jūs skelbiate, Jūs šaukiate: „Dabar išmušė valanda ginti Šeimą, ginti Lietuvos ateitį, jos išlikimą. Tik visi kartu apginsime tai, kas mums brangu!“

Mielieji, Jūsų tenesulaiko gąsdinimai, kad Didįjį Šeimos gynimo maršą rengia svetimos priešiškos jėgos. Jūs įsitikinę, kad tai savieji išverstskūriai nori žūtbūt sugriauti Maršą. Ir Jūs su ašaromis šaukiate: „Mes nepasiduosime, niekas mūsų neišgąsdins, jokie trukdytojai nesulaikys, mes ginsime Šeimą – iš visų jėgų ginsime. Tikro lietuvio niekas negali sustabdyti“. Dabar reikia gintis nuo savųjų kaip nuo baisiausio priešo. Todėl tuo Maršu ir pakilote kovoti už Šeimą, už tai, kas lietuviui visada buvo brangiausia.

Sukilimus, kovas prieš okupantus lydėjo malda. Tad ir šį Maršą lydi malda: mes, Lietuvos vyskupai, kviečiame visus į maldos tiltą už Šeimą.

Gegužės 15-ąją, mėnesinių atlaidų dieną, aš melsiuosi Krekenavoje prie grįžusio restauruoto 612 metų senumo stebuklingo Mergelės Marijos paveikslo. Juk Marija visada laimino lietuvių kovas. Su ašaromis maldausiu Maršą laiminti Maironio giesmės žodžiais: „Marija, Marija <…>, išgelbėk nuo priešo baisaus <…>, užstok prieš Aukščiausią Tu žmogų menkiausią“.

Išgirskite, gerieji Lietuvos žmonės, išgirskite – Marija tikrai laimina. Ir aš, vyskupas Jonas Kauneckas, laiminu Maršą. Visus Jus laiminu.

Respublika primena: Didysis šeimos gynimo maršas 2021 vyks gegužės 15 d. Protesto-mitingo metu dalyviai sudarys masines kolonas iš kiekvienos savivaldybės judančias Vilniaus link. Mitingo Vingio parke metu, protesto iniciatoriai ketina pareikšti ultimatyvius reikalavimus LR Seimo nariams ir valstybinėms institucijoms dėl šeimos instituo gynimo, Stambulo konvencijos, vienos lyties asmenų partnerystės, antikonstitucinių karantininių ribojimų ir kitų visuomenei aktualių klausimų.