Jūs liudijate…

Feisbuke po Arvydo Juozaičio minčių apie Vytauto Mažojo žygius tapti Lietuvos valdovu pasidalijo savo mintimis Neringa Lašienė:

„Mano Mama Audronė, kuri mirė 1980 m., bendravo su V.L., ji buvo Jadvygos Čiurlionytės draugė, esu pati su Mama buvusi jos namuose. Mama taip pat domėjosi Čiurlioniu ir daug medžiagos iš Jadvygos yra perdavusi „Vytuliui“. Atmenu, kaip Mamą Čiurlionytė kartą barė, ji sakė: „Aš tau draudžiu nešti medžiagą Landsbergiui! Tai, ką tau duodu, tau pasakoju, skirta tau! Žmogus, kuris nemoka juoktis, yra blogas žmogus!”

Ta frazė kažkaip įstrigo ausin ir vaikystės prisiminimai iškilo, kai Sąjūdyje staiga iš kažkur jis atsirado, nors iš pradžių buvo Ozolas. Mamos dienoraščiuose buvo aprašyta, kaip Jadvyga skundėsi, kaip V.L. negarbingai pasielgė su pasitikėjusiomis seserimis Karužaitėmis ir pavogė Čiurlionio laiškus. Senesnės kartos muzikologai tą istoriją žino, bet vieną kartą man viena mamos draugė muzikologė pasakė: „Na ir kas, ai, tos senos moterys nenorėjo tų laiškų viešinti, todėl jis juos ir pasiėmė!“

Ir daugiau ten visokių istorijų esu skaičiusi, iš kurių susidariau klastingo, niekinančio kitus ir bet kokiom priemonėm siekiančio savo tikslų garbėtroškos vaizdą. Na, nemanau, kad visada visos priemonės yra geros. Neteisingos priemonės iškreipia patį tikslą. Tai, kas dabar vyksta, tik dar kartą patvirtina tai… Ir netiesa, kad tie, kurie mano, jog V.L. paskelbimas vadovu, valdovu ar kuo jis ten nori, yra neteisingas veiksmas, ilgisi, kaip pasakė Abišala, būdos ir dubens su ėdalu. Gal Aleksandras toks šuo ir buvo, tarnaujantis už geresnį ėdalą. Žmonės širdimi jaučia, kad tas žmogus, aplink save šmeižtais, klasta, nesibodėdamas jokių priemonių naikinęs visus, kurie tik savo šešėliu galėjo jį užtemdyti, nėra tikras vadovas, o uzurpatorius, kuris į sostą lipo užpakaliniais laipteliais. Deja.“

2021-07-02