Liudijimas: Rusijos kariuomenės išvedimas 1993 metų rugpjūčio 31-ąją

Povilas Gylys

Tema, kuri yra beveik tabu gelminės valstybės „kieraunykų“ požiūriu. O juk išvedus Rusijos Federacijos kariuomenę iš Lietuvos, buvo įveiktas paskutinis šalies suverenitetą įtvirtinantis etapas. Lietuvos valstybė pradėjo visiškai kontroliuoti savo teritoriją. Istoriniu požiūriu įvyko stebuklo – Lietuvos valstybės atkūrimo – pabaiga. Mes įgijom visas teises vykdyti suverenią vidaus ir užsienio politiką (šiandien nekomentuosiu, kaip mums sekėsi).

Tačiau greituoju būdu peržvelgus lyg ir nepriklausomos Lietuvos „nepriklausomą“ spaudą, neaptikau šios pamatinės datos paminėjimo. Juolab tų įvykių analizės. Išeitų, kad gelminė valstybė neturi tikros kolektyvinės istorinės atminties. Arba jiems ta data nepatogi. Gėda…

Buvau tų audringų 1993 metų įvykių dalyvis – vykdžiau Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro pareigas. Nuoširdžiai dirbome siekdami RF karuomenės išvedimo. Tam procesui vadovavo prezidentas Algirdas Brazauskas. Mes, tuometinė vyriausybė, demonizuota LDDP valdančioji dauguma, atlikom savo misiją. Tai darėm su „kremlinių“ etiketėmis ant kaktų…

Be pykčio, tiesiog konstatuodamas faktus, turiu priminti, kad tuometinė opozicija su V.Landsbergiu priešakyje faktiškai trukdė išvedimo procesui pagal fantasmagorišką principą: kol nepadengsit okupacjos metu padarytos žalos (82 mlrd. dolerių), mes jūsų kariuomenės iš Lietuvos neišleisim…

Taip galėjo būti elgiamasi dėl dviejų priežasčių – dėl proto stygiaus arba gavus ir vykdant priešiškų Lietuvai užsienio jėgų užsakymą. Tada tų įvykių sukūryje tie variantai nebuvo tokie aiškūs. Šiandien jie – akivaizdūs. Matyt, dėl to faktiniam šalies vadovui paklusni dvaro žiniasklaida ir nutyli šią datą – tada jis elgėsi arba nelogiškai, arba išdavikiškai. Kita priežastis, dėl kurios ta data nėra minėtina – tam procesui vadovavo ne jis, bet jo konkurentas A.Brazauskas.

Archyvai.lt nuotrauka