Lituanistinės mokyklos mokys moderniai

Šį savaitgalį naujus mokslo metus pradeda apie 150 lituanistinių mokyklų visame pasaulyje. Jų mokytojų ikimokyklinio amžiaus vaikus nuo 2 metų ir pirmaklasius nuotoliniu būdu šiemet galės ugdyti pagal naujas interaktyvias nuotolinio mokymo priemones, kurios sukurtos Lietuvos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos lėšomis, bendradarbiaujant su Vilniaus lietuvių namais, Pasaulio lietuvių bendruomenės Švietimo komisija, kraštų švietimo tarybų pirmininkais bei lituanistinio švietimo mokytojais.

Visos lituanistinės mokyklos buvo pakviestos registruotis ir pasinaudoti šia galimybe.

Interaktyviomis nuotolinio ugdymo programomis susidomėjo lituanistinės mokyklos iš Austrijos, Norvegijos, Švedijos, JAV, Airijos, Italijos, Australijos, Turkijos, Ispanijos, Rusijos, Jungtinės Karalystės, Baltarusijos, Lenkijos, Latvijos, Vengrijos, Čilės, Taivano, Ukrainos, Šveicarijos, Kanados, Islandijos, Graikijos, Vokietijos, Nyderlandų, Belgijos, Kipro, Liuksemburgo.

Šių mokyklų mokytojai interneto platformos „Moodle“ specialioje aplinkoje ras interaktyvių pratimų vaikams iš lietuvių kalbos, Lietuvos istorijos, kitų dalykų. Taip pat galės naudotis ir daug logopedinių pratimų.

Kol kas interaktyvios priemonės skirtos tik ikimokyklinukams ir pirmokams (7 metų vaikams), bet bus rengiama ir tokių mokymo priemonių, tinkamų priešmokyklinio amžiaus vaikams bei vyresniems mokiniams ugdyti.

Interaktyvios priemonės parengtos pagal patariamą Lituanistinio švietimo integruotą programą. Ji apima ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ir pagrindinio ugdymo lygmenis, susietus su mokinių amžiumi ir lietuvių kalbos mokėjimo lygiais.

Programoje integruojamas lietuvių kalbos ir Lietuvos istorijos, geografijos, pilietinio ugdymo turinys. Programa skirta mokytis lituanistinėse mokyklose ir pasirengti grįžimui į Lietuvos mokyklas.

Šiuo metu įvairiose pasaulio šalyse veikia per 200 lituanistinių mokyklų, dirba daugiau nei 1000 mokytojų.

Paruošta pagal Alkas.lt informaciją