Atviras laiškas Lietuvos Respublikos Prezidentui G. Nausėdai

2021.09.14

Jūsų Ekscelencija,

kreipiuosi į Jus dėl matavimo skirtingais mastais, kas liečia Lietuvos pilietybės grąžinimą. Š. m. liepos 16 d. skelbiama, kad Jūs pasirašėte dekretą, „kuriuo Vokietijos pilietei Daliai Henke-Cijunskaitei, turinčiai ypatingų nuopelnų Lietuvos valstybei, grąžinta Lietuvos Respublikos pilietybė.“

Noriu atkreipti Jūsų dėmesį į tai, kad, pirma – Dalia Henke-Cijunskaitė, Lietuvai jau atgavus savo Nepriklausomybę, savo noru ir niekieno neverčiama atsisakė Lietuvos Respublikos pilietybės.

Antra – kas liečia jos „ypatingus nuopelnus Lietuvos valstybei“: Dalia Henke-Cijunskaitė daug metų buvo Vokietijos lietuvių bendruomenės (VLB) Tarybos nare ir VLB valdybos pirmininko pavaduotoja. To pirmininko, kuris per daugelį metų galimai iššvaistė ne tik bendruomenės, bet pasisavino ir Fondo Vasario 16-osios gimnazijai remti tūkstantines sumas. Pinigus, kuriuos gimnazijai suaukojo Pasaulio lietuviai.

Kai pirmos bendruomenės finansų machinacijos iškilo į dienos šviesą, Dalia Henke-Cijunskaitė 2016 m. lapkričio mėn. VLB apylinkių suvažiavime Berlyne įnirtingai prašė manęs, kaip bendruomenės nario, nekelti ir neviešinti minimos problematikos. 2017 m. vasario 4 d. atvirame VLB Tarybos posėdyje Dalia Henke-Cijunskaite pasakė, kad A.Šiugždinio byla „turi būti sutvarkyta tyliai ir be triukšmo“. Šio posėdžio liudininkai dar gyvi.

Dabar jau dvi bylos vis dar „tyliai tvarkomos“ ir iki šios dienos nei Vasario 16-osios gimnazijos Fondo valdybos nariai, nei VLB valdymo organai, nei gimnazijos veiklą prižiūrinti ir kontroliuojanti Kuratorija nemato reikalo viešai atsiprašyti tų Pasaulio lietuvių, kurie dešimtimis tūkstančių aukojo ar užrašė savo palikimus gimnazijos labui.

Apie kitą medalio pusę, liečiančią Lietuvos pilietybės grąžinimą: ilgametis VLB narys, Vokietijoje gyvenantis lietuvis ir į Lietuvą grįžtantis Andreas Bylaitis š.m. rugsėjo 9 d. iš Migracijos departamento prie LR VRM gavo neigiamą atsakymą, kas liečia jo prašymą atgauti Lietuvos Respublikos pilietybę. Būtina pažymėti, kad Andreas Bylaičio tėvas a.a. John Vytautas Bylaitis buvo Lietuvos pilietis, kurį 2010 m. birželio 23 d. LR Prezidentė Dalia Grybauskaitė apdovanojo ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Riterio kryžiumi.

Ar ne skaudus paradoksas, kai mūsų valstybė didžiuojasi sovietų okupacijos metu užsienyje išsaugotomis Lietuvos atstovybėmis, o Migracijos departamentas nepripažįsta Lietuvos pasiuntinybės prie Šventojo Sosto Andreas Bylaičiui 1991 metais išduoto Lietuvos piliečio paso?

Pagarbiai,

Liutauras Labanauskas
Vokietijoje gyvenantis LR pilietis