Mergaitės dingimo Bavarijoje mįslė

Šeštadienį Bavarijoje, Holzheime, Dillingeno prie Dono rajone, dingo vienuolikmetė mergaitė, kuri buvo išėjusi pabėgioti. Policija kol kas neaptinka jokių pėdsakų. Vaikas gyveno Episburge, globėjų šeimoje. Vis labiau linkstama manyti, kad mergaitę galėjo su savimi pasiimti biologiniai tėvai, kurie esą susiję su prieštaringai vertinama sekta „Dvylika genčių“. Ši sekta kaip auklėjimo būdą naudoja mušimą, todėl prieš 8-erius metus iš jos buvo paimti 40 vaikų ir apgyvendinti globėjų šeimose ir vaikų namuose. Prapuolusi mergaitė buvo pas globėjus nuo trejų metų. Tikrieji tėvai ją lankydavo. Mergaitei buvo nelengva gyventi tarp dviejų šeimų, ji prie tikrųjų tėvų buvo labai prisirišusi, o šie – prie jos.

Globėjas gavo pirmadienį iš šios bendruomenės du elektroninius laiškus – vieną nuo tėvo, kitą nuo kažkokio kito bendruomenės nario. Juose rašoma, kad mergaitė yra pas savo tikruosius tėvus ir jai viskas yra gerai. Policija nenori atskleisti smulkesnių detalių, bet mano, kad laiškai yra autentiški.

Yra žinoma, kad 2016 metais taip buvo dingęs mergaitės brolis, tuo metu gyvenęs vienuose globos namuose. Tuomet dvylikmetis buvo rastas pas tėvus. Tvirtinta, kad jis savo noru grįžo pas gimdytojus, todėl vaikų teisių tarnybos leido jam likti.

  Jei mergaitę pasiėmė tikrieji tėvai, globėjai gali juos suprasti, nes matė, kaip sunku jiems būdavo išsiskirti. Įtėviai tikisi, kad globotinei iš tiesų yra viskas gerai. Jie myli mergaitę, norėtų, kad grįžtų ji namo, bet pasiruošę užgniaužti egoizmą, kad tik mergaitė būtų laiminga. Policija toliau ieško pražuvėlės.