Apie VLB vykdomą segregaciją

Liutauras Labanauskas

Vienas iš Vokietijos lietuvių bendruomenės (VLB) kūrėjų, a.a. dr. Vincas Bartusevičius savo kalbose ir raštuose ne kartą yra minėjęs, kad „kiekvienas Vokietijos lietuvis yra ir bendruomenės narys“.

Panašu, kad dabartiniams VLB valdymo organams, o ypač bendruomenės valdybai tie patosą turintys kelti a.a. dr. Vinco Bartusevičiaus žodžiai visiškai svetimi.

VLB valdyba, atstovaujama jos nario Žano Kalvaičio, vykdo segregaciją tarp bendruomenės narių ir Vokietijos lietuvių. Nes kaip kitaip galima paaiškinti Žano Kalvaičio reakciją į mano šeimos prašymą registruoti mus XI Pasaulio lietuvių sporto žaidynėms? Praeitą savaitę gavau šį atsakymą (elektr. laiško ištrauka + screenshot´as):

„…VLB kaip organizacija į savo pirminę paraišką Lietuvos sporto centrui, prie savo oficialių komandos narių, mielai įtraukia ir Vilija Labanauskas, kaip dalyvę, jos pasirinktose sporto šakose.Gerb. Liutaurai Labanauskai, Jūs galite susirasti organizaciją, kurios interesus atstovaujate Jūs ir per ją registruotis žaidynėms, bet VLB vardu Jūs registruotas nebūsite.“

Aš visai neplanuoju atstovauti VLB interesų, o tik, kaip eilinis Vokietijos lietuvis, siekiu dalyvauti Pasaulio lietuvių sporto žaidynėse, ką jau su šeimos nariais esu ir anksčiau daręs.

Žaidynių organizatorius – Lietuvos sporto centras – suteikė VLB, kaip Vokietijos lietuvius jungiančiai organizacijai, įgaliojimus sporto žaidynėms registruoti VISUS to pageidaujančius Vokietijos lietuvius.

Kyla klausimas, ar tokie VLB valdybos segregaciniai veiksmai tiesiogiai neįtakoja ir Vokietijos lietuvių, kurių šioje šalyje jau virš 60.000, nuomonės apie pačią Vokietijos Lietuvių Bendruomenę (VLB), kuri jau daug metų nesugeba viešai paskelbti oficialaus savo narių skaičiaus. Kiek VLB dar turi nario mokestį mokančių narių – 600, 400 ar jau tik 300?..Tačiau tai visai netrukdo bendruomenės valdymo organams, deklaruojant VLB nepolitine organizacija, kalbėti VISŲ Vokietijos lietuvių vardu ir net teikti politinius pareiškimus Vokietijos valdžios ir parlamento institucijoms.

Gal jau atėjo laikas ir LR Užsienio reikalų ministerijos Globalios Lietuvos departamentui Lina Žukauskaitė iš esmės peržiūrėti VLB reikšmę ir įtaką tiems virš 60.000 Vokietijos lietuvių? Gal ir mūsų išsirinktai bei mus atstovaujančiai LR Seimo narei Dalia Asanavičiūtė jau laikas garsiai ir viešai užduoti klausimus, kada ir kaip VLB išsivalys nuo jos praeitį, garbę ir įvaizdį temdinančių finansinių skandalų dėl iššvaistytų tiek bendruomenės, tiek Fondo gimnazijai remti dešimtūkstantinių sumų? Dalios Asanavičiūtės pirmtakas, Seimo narys Žygis Pavilionis, apie tai žinodamas, to taip ir neišdrįso padaryti…

Nuotraukoje: Žanas Kalvaitis, Frankfurto prie Maino lietuvių bendruomenės pirmininkas