Žinokim, ką darome

Karolina Gurskienė, psichologė

Prieš kokį 15 metų, kai buvome „šviežiai kepami“ psichologai, viename kurse turėjome karo psichologiją. „Kokia nesąmonė!” – prunkštavom. „Kam skaityti tokius storus tomus, iš naujo mokytis apie karus, analizuoti minios psichologiją ekstremalios situacijos metu, vietoje to, kad laiką skirtume dvigubai gilinantis į, tarkim, verslo ar teisės psichologijos esmę. Nebeaktualu ir visiškas laiko gaišimas, ne kitaip”, – visažiniškai tvirtinom.

Išvada: senolių išmintis dar kartą pasitvirtino – ką išmoksi, ant pečių nenešiosi.

Neįkyriai priminkime savo vaikams, kad Google – visagalis, bet daugybos lentelę mokėti vis tiek reikia.

Tada profesorius pasakojo, kad pirmasis karo tikslas – įbauginti žmones, nes baimėje žmogus tampa visiškai įtaigus ir paklusnus. Mūsų tikslas – nuraminti juos. Nes tik rami psichika galės adekvačiai mąstyti ir priimti protu, o ne jausmais (šiuo atveju, baimės) grįstus sprendimus.

Neramumų buvo visais laikais: tremtys, kai Sibire žmonės šalo kojas, reketai, kai mūsų tėvai mokėjo kažkam už kažką, finansinės krizės, kai ne visiems užteko duonai, karai, kurie mums buvo toliau, bet kažkam arčiau.

Ką mums, susirūpinusiems vaikams, tada sakė tėvai? „Viskas gerai, mažiukai, tu spalvink toliau, ir visas tavo rūpestėlis – neišlįsti flomasteriu už kraštelio.“ Ir viskas buvo gerai. Ir buvo ramu. Ir nors tėvų galvose nerimo buvo daug, namie ir aplink – buvo viskas gerai.

Šiandien mes esame tie, kurie turėtų pasakyti savo vaikams ir savo tėvams, kad viskas yra gerai. Nes panika temdo protą, o galvoje vykstantys karai trukdo priimti blaivius sprendimus. Galintys kažkuo būti naudingi – būkim. Psichologiškai stipresni – paaiškinkim ir nuraminkim. Fiziškai stipresni – maišus į mašinas sukraukim. Finansiškai stipresni – paremkim. Turintys daugiau vietos namie – priimkim tuos, kurie dabar jų neturi. Negalintys? Viskas gerai! Spalvinkim su vaikais ir stenkimės neišlįsti už kraštelio. Tai ramina ir ugdo. O kai viskas praeis, būsime naudingi ta ramuma, kurios išmokome.

Visi galime būti naudingi. Tik turiu pasirinkti, kuo užsiimsiu ir kokį tikslą šiame laikotarpyje turiu. Ir ramiau jau tuo, kad žinau, ką darau. 🌿

Žinokim ❤️

Iš feisbuko platybių