NAUJIENOS IŠ… KGB KALĖJIMO (2)

Astra Genovaitė Astrauskaitė

Vakar sulaukiau netikėtų, garbingų svečių. Mane aplankė Kovo 11-osios Lietuvos valstybės nepriklausomybės atkūrimo akto signataras, Lietuvos rezistentų grupės narys Algirdas Endriukaitis ir „Laisvos Čečėnijos“ atstovė Lietuvoje Aminat Saijeva.

*

Nors įleidžia 20-čiai minučių tik vieną lankytoją, bet jie susitiko su manimi vienas po kito.

*

Pasikalbėjome apie padėtį Lietuvoje, apie teismų, prokuratūros, spaudos užvaldymą buvusios kgbistinės sistemos veikėjų, jų atžalų ir intervecinės (naikinančios šeimą, tautos kultūrines, etines tradicijas) LGBTIQ+ politikos skleidėjų ir pasekėjų invaziją į Lietuvos švietimo sistemą: lindimą į mokyklas.

*

Apie tai, kad demokratijos Lietuvoje per pastaruosius metus neliko nei pėdsako…

*

Su gerb. Aminat Saijeva aptarėme Čečėnijos išsivadavimo iš Rusijos okupacijos galimybes, siekius. Žaviuosi Aminat, šventai tikinčia, kad jos Tėvynė Čečėnija bus laisva.

*

Kalbėjome ir apie tariamą Lietuvos „laisvę“, kada valdančiųjų kritikams keliamos baudžiamosios bylos, skiriamos tūkstantinės baudos bei psichiatrinės ekspertizės ir t.t.

*

Tikimės, kad Lietuva taip pat išsivaduos iš KGB-istinės sistemos paveldo. Tik žmonės privalo nebijoti ir masiškai ginti savo teises, dabar jau sutryptą Lietuvos Konstituciją. Piliečiai privalo būti aktyvūs, dalyvauti ir formuoti juos ginančią bei saugančią politiką, pradedant nuo švietimo, teisinės sistemos bei atstovavimo rinkėjams kaitos.

*

Mano svečiai atvežė sočiai dvasinio peno: Sigito Gedos septynių vasarų dienoraščius „Žydintys lubinai piliakalnių fone“, taip pat Lietuvos laisvės kovotojų sąjungos leidinių, mano buvusio, mylimo prof. Zigmo Zinkevičiaus straipsnių, Jurgen Elsėser „Šeimos, tautos ir religijos likvidavimas“ apie dabar globalistų diegiamą „Naująją pasaulio tvarką“ ir dar daug kitų įdomių skaitinių.

*

Esu labai dėkinga garbiems lankytojams, o taip pat Seimo nariui Petrui Gražuliui, išplatinusiam mano gynimo PETICIJĄ nuo politizuotų Lietuvos generalinės prokuratūros persekiojimų, net pasitelkiant teisminę psichiatriją ir uždarant jų įstaigoje.

*

Prašau visų Bičiulių dalintis minėta PETICIJA ir paraginti Lietuvos žmones ją pasirašyti. Šiandien aš, rytoj, jei nesipriešinsime ir nesiginsime, galite mano vietoje atsidurti Jūs.

*

AČIŪ, Mielieji, už moralinį palaikymą ir prašau – nelikite abejingi, pasirašykite PETICIJĄ.