Kaip karą Ukrainoje vertina vokiečiai

 Vokietijos federalinio civilinės saugos ir pagalbos nelaimių atveju biuro (BBK) užsakymu „Forsos“ instituto atliekami šalies gyventojų nuomonės tyrimai parodo, kaip karas Ukrainoje veikia jų nuotaikas, kas kelia susirūpinimą ir baimes, kuo jie pasitiki.

Pirmųjų apklausų tyrimo rezultatai jau aiškiai rodė, kad dauguma apklaustųjų yra labai susirūpinę dėl su karu susijusio nuolatinio kainų kilimo, taip pat nerimaujama dėl galimo dujų ir kuro trūkumo, kuris suvokiamas kaip našta.  Bet, kita vertus, nesitikima, kad karo pabėgėlių iš Ukrainos gausa labai paveiks įprastą gyvenimą Vokietijoje.

Apklausa kartojama reguliariais intervalais, kad tendencijos būtų matomos. Tokie duomenys civilinės saugos srityje atlieka vis svarbesnį vaidmenį.

Praeityje buvusios krizės dar kartą patvirtino, kaip svarbu socialinę perspektyvą laikyti neatsiejama krizių valdymo dalimi. Nepaisant to, tai dar dažnai nepakankamai įtraukiama į krizių valdymą. Kaip projekto ir kelių mokslinių tyrimų projektų dalis, šis spragų panaikinimas dabar skatinamas, kad krizių valdymo komandos galėtų dar veiksmingiau reaguoti į krizes ir nelaimes ateityje ir galėtų geriau palaikyti įveikos įgūdžius.

——————————————————————————————————————–

 Birželio 1-3 dienomis „Forsa“ apklausė 1001 Vokietijos gyventoją, vyresnį nei 18 metų. Tai buvo jau antroji apklausa, susijusi su karu Ukrainoje: pirmoji vykdyta gegužės 19-23 dienomis.

Susirūpinimas dėl karo Ukrainoje

Pirmiausia respondentų buvo paprašyta įvertinti galimas karo Ukrainoje pasekmes – kas šiuo metu jiems kelia asmeninį susirūpinimą. Kaip ir pirmosios apklausos, atliktos gegužės 19-23 dienomis, metu, taip ir po pusės mėnesio 75 proc. vokiečių nerimauja, kad kainos dėl karo Ukrainoje ir dėl sankcijų augs. Trys iš penkių respondentų (61 proc.) yra (labai) susirūpinę, kad karas kils ir kitose Europos šalyse. 56 proc. apklaustųjų yra susirūpinę, kad sutriks elektros, dujų, benzino ar dyzelino tiekimas. Karo Ukrainoje kontekste 36 proc. apklaustųjų nerimauja, kad gali nukentėti jų šeima ar draugai. 30 proc. vokiečių nuogastauja, kad gali sutrikti maisto tiekimas. Bet tik ketvirtadalis apklaustųjų (26 proc.) nerimauja, jog pabėgėliai iš Ukrainos neigiamai paveiks gyvenimą Vokietijoje.

Apskritai gyventojų susirūpinimas, kad Vokietijoje sutriks elektros, dujų, benzino ar dyzelino tiekimas ir kad Ukrainos karo kontekste nukentės šeima ar draugai, kiek sumažėjo, palyginus su prieš 14 dienų atlikta apklausa.

Moterys susirūpinusios visais tiriamais aspektais labiau nei vyrai.

 30–44 metų amžiaus žmonės nerimauja mažiau nei kitos amžiaus grupės, kad iškilo pavojus elektros, dujų, benzino, dyzelino bei maisto tiekimui, taip pat, kad gali nukentėti jų šeima ar draugai.

Jaunesni respondentai – nuo 18 iki 29 metų – nerimauja rečiau nei vyresni, kad karas išplis į kitas Europos šalis.

 Gaunantys mažesnes ir vidutines pajamas nerimauja labiau nei didesnes pajamas gaunantys asmenys, kad gali nukentėti jų šeima ar draugai, taip pat, kad kils kliūčių maisto tiekimui bei pabėgėliai apsunkins gyvenimą Vokietijoje.

Taip pat labiau nerimauja dėl karo Ukrainoje poveikio gyvenimui Vokietijoje asmenys, turintys žemesnį formalųjį išsilavinimą.

Ekonominė našta

Pasekmių dėl Rusijai taikomų sankcijų suvokimas išlieka tokio pat lygio kaip ir pirmojoje apklausoje  53 proc. apklaustų gyventojų kasdieniame gyvenime labai jaučia ekonomines sankcijų pasekmes, pvz., dėl toliau kylančių energijos ir maisto kainų ir kt., 38 proc. gyvenimas dėl to šiek tiek pasunkėji, 9 proc. – nežymiai.

Žmonių su mažesnėmis pajamomis gyvenimas – dėl augančių elektros ir kuro bei maisto kainų – labiau pablogėjo nei tų, kurių pajamos didesnės.

Asmeninė našta

 Tuo tarpu, kai pusė Vokietijos gyventojų jaučia pasunkėjusią dėl karo Ukrainoje finansinę naštą, dar didesnė apklaustųjų dalis blogai jaučiasi emociškai. Septyni iš dešimties respondentų (70 proc.) teigia, kad nekenčia karo Ukrainoje ir tai, ką sužino iš žiniasklaidos, juos labai blogai (26 proc.) ar blogai (44 proc.) veikia. 24 proc. apklaustųjų mažai išgyvena stresą, o 6 proc. visai dėl karo nesijaudina.

Moterys bei 45 metų ir vyresni respondentai dažniau nei vyrai ir jaunesni nei 45 metų asmenys skaudžiai išgyvena dėl karo Ukrainoje ir dėl to, ką skelbia žiniasklaidos priemonės.

Federalinės vyriausybės krizių valdymo vertinimas

Apskritai Federalinės vyriausybės krizių valdymo, susijusio su karu Ukrainoje, vertinimas kol kas išlieka panašaus lygio kaip ir gegužės mėnesį. 38 proc. piliečių Vyriausybe yra patenkinti. Dauguma (59 proc.) yra patenkinti Federalinės vyriausybės vykdomu krizių valdymu, priekaištų turi 38 proc. apklaustųjų, o visai nepatenkinti yra 21 proc. respondentų.
Rytų Vokietijos gyventojai, taip pat formaliai vidutinio ir žemo išsilavinimo asmenys dažniau yra mažai patenkinti arba visai nepatenkinti Federalinės vyriausybės iki šiol vykdytu krizių valdymu nei Vakarų Vokietijos bei labiau išsilavinę gyventojai.