Šventasis Sostas įspėjo Vokietijos sinodinį kelią

Liepos 21 dieną Vatikanas oficialiai italų ir vokiečių kalbomis paskelbė pareiškimą, kuriame sakoma, kad Vokietijos sinodinis kelias negali priversti vyskupus ir tikinčiuosius priimti naujas valdymo formas ir doktrinos bei moralės kryptis. „Norint apsaugoti Dievo tautos laisvę ir vyskupo tarnystės vykdymą, atrodo būtina paaiškinti, kad sinodo kelias Vokietijoje neturi įgaliojimų įpareigoti vyskupus ir tikinčiuosius priimti naujus valdymo būdus ir naujas doktrinines bei moralines nuostatas“, – rašo notoje Šventasis Sostas ir įspėjo, kad neleistina diecezijose įvesti naujų oficialių struktūrų ar doktrinų, kol visuotinės Bažnyčios lygmeniu nesusitarta dėl jų, nes taip būtų pažeidžiama bažnytinė bendrystė ir iškiltų grėsmė Bažnyčios vienybei.

Naujausią Šventojo Sosto perspėjimą dėl Bažnyčios schizmos pavojaus, kylančio iš Vokietijos Sinodinio kelio, jo organizatoriai – Vokietijos vyskupų konferencijos ir Vokietijos katalikų centrinio komiteto (ZdK) pirmininkai – atmetė ir sakė esą apstulbinti tokio Šventojo Sosto kišimosi. Dar daugiau – patys apkaltino Vatikaną, kad ji nesielgia kaip sinodinė Bažnyčia bei nerodo noro bendrauti: neva, Sinodo komitetas iki šiol nepakviestas diskusijai su Vatikano institucijomis.

Limburgo vyskupas Georgas Bėcingas ir Irme Stetter-Karp pareiškė, jog „tai nėra geras bendravimo Bažnyčioje pavyzdys, jei skelbiami pareiškimai, kurie nepasirašyti vardu ir pavarde“.

Reaguodama į G. Bätzingo ir I. Stetter-Karp atsakymą, Šiaurės šalių vyskupų konferencijos generalinė sekretorė, sesuo Anna Mirijam Kaschner atkreipė dėmesį, jog Vokietijos sinodinis kelias (Sonderweg) siekia naujai nukreipti Bažnyčios mokymą daugeliu klausimų, įskaitant celibatą, homoseksualumą, moterų šventimus ir seksualinę moralę, dėl to kyla rizika nukrypti nuo visuotinės Bažnyčios mokymo.

Naujausiame pareiškime G. Bätzingas ir I. Stetter-Karp teigė: „Niekada nesiliausime pabrėžti, kad Bažnyčia Vokietijoje neis „ypatingu vokišku keliu. Vis dėlto laikome savo pareiga aiškiai nurodyti, kur, mūsų manymu, būtini pokyčiai.“

G. Bätzingas anksčiau taip pat yra išreiškęs nusivylimą popiežiumi Pranciškumi, dar 2019 metais savo laiške Vokietijos katalikams įspėjusį, jog Bažnyčiai gresia skilimas.

2022 metų vasarį Lenkijos katalikų vyskupų konferencijos pirmininkas griežtu laišku išreiškė rimtą susirūpinimą Vokietijos vyskupų veiksmais. Kovo mėnesį Šiaurės šalių vyskupai atvirame laiške išreiškė nerimą dėl Vokietijos proceso. Balandį daugiau kaip 100 kardinolų ir vyskupų iš viso pasaulio paskelbė „brolišką atvirą laišką“ Vokietijos vyskupams, įspėdami, kad proceso propaguojami radikalūs Bažnyčios mokymo pakeitimai gali sukelti schizmą.

Vokietijos vyskupų konferencijos pirmininkas Limburgo vyskupas Georgas Bätzingas (Georgas Bėcingas) ne kartą atmetė bet kokį susirūpinimą ir vietoj to gegužės mėnesį išreiškė nusivylimą popiežiumi Pranciškumi.

Augsburgo vyskupas, publicistas ir vienas iš „Naujosios pradžios“, kritiškai vertinančios Sinodinį kelią, įkūrėjų, Bertramas Meieris pasveikino Šventojo Sosto notą pareiškdamas, kad rūpestis vienybe aiškiai „jaudinantis“ ir jog taip Vatikanas užtraukė proceso „avarinį stabdį“: „Schizmos pavojus baigėsi“.

Paruošta pagal laikmetis.lt informaciją