Visatos dėsniai

Tuštumos dėsnis
Jei Jums reikia naujų batų, išmeskite senus. Jei Jums reikia naujų rūbų, peržiūrėkite savo spintą. Jūs turite savo noru atsiskyti savų stereotipų.

Cirkuliacijos dėsnis
Būkite pasirengę paleisti tai, ką turite, kad gautumėte tai, ko trokštate.

Vaizduotės dėsnis
Pirmiausia savo vaizduotėje turite pamatyti klestėjimą. Parašykite savo idealios dienos aprašymą ir nerodykite jo niekam, išskyrus tą, kuriuo pasitikite. Laikykite šį aprašymą kur nors po ranka ir laisvu laiku perskaitykite dar kartą.

Kūrybiškumo dėsnis
Žmogus gali pasiekti klestėjimo pasitelkdamas savo mąstymo, intuicijos ir vaizduotės energiją.

Atidavimo ir gavimo dėsnis
Jei Jūs kažką atiduodate, tai sugrįžta dešimčia kartų. Jei gaunate gėrį, labai svarbu juo pasidalinti. Jei esate apdovanotas ir nesinaudojate tuo, įžeidžiate savo dieviškąją esybę. Norėdami tinkamai pagerbti savo sugebėjimus, turite džiaugtis duotybe ir dalytis ja su kitais. Jei tai padarysite, į savo gyvenimą pritrauksite dar daugiau gėrio.

Dešimtinės dėsnis
Visata visada pasiims savo dešimtinę. Tai dėkingumo dėsnio palaikymo šaltinis – 10% visko, ką turi. Jūs niekada nežinoote, kaip Jūsų dešimtinė sugrįš pas Jus. Pinigai – įprastas dalykas. Bet tai gali grįžti susitaikymu su kuo nors, naujomis draugystėmis, išgyjimu ir pan.

Atleidimo dėsnis
Jei Jūs negalite atleisti žmonėms, Jūs negalite priimti savo turto. Jei Jūsų siela prisipildžiusi neapykantos, meilė joje negali rasti vietos. Jūs turite atsikratyti negatyvių jausmų, kurie Jus ryja ir neduoda ramybės.

Randy Paul Gage