Europa vėl turi išsikovoti laisvę

Jurga Lago

„Mes nesuprantam, kad patys esame šiandien kare. Jau seniai gana chaotiškai, bet kryptingai yra kariaujama prieš Europą: prieš jos susivienijimą, prieš augimą, jos kultūrą ir vaikus. Prieš TIKRĄ verslą, nes ne tie, kurie yra geriausi, o tiesiog tie, kurie susipina su politikais valstybinėmis paramomis, išgyvena.

Kariaujama prieš tai, kad išliktume stiprios, tikslą žinančios 10-ies Dievo įsakymų valastybės, sujungtos tvirtais ekonominiais ryšiais.

Kariaujama prieš Europos meną ir kultūrą – iškeliant tik ideologizuotus, dekadentiškus kūrėjus. Meną pavertus valstybės mikrofonu už valdiškus pinigus, tikri menininkai tapo nematomais, į paviršių išplaukė visas ideologizuotas šalių šiukšlynas. Geriausieji yra nustumti – savo Van Gogų tikrai plika akimi nepastebėsite. Kaip ir geriausių mokytojų, aktorių, rašytojų, režisierių ar net gydytojų.

Projektai ir valdiška parama iškreipė rinkas ir valstybių stuburus.

O nebesugebant viso balagano finansuoti, paleisti spausdinti tušti pinigai. Tikras dinamitas Vakarų kultūroms ir išlikimui.

🙄

Jau seniai griaunamas mūsų šalių identitetas, tvirkinami prastėjančiu, ideologizuotu švietimu mūsų vaikai; jau seniai esame mažinami demografiškai. Jau seniai draskomi mūsų „lizdai“ radikalaus feminizmo ir netikrų lygybių. Ir jau seniai mes kenčiam musulmonizaciją. Tokio masto, kad net sapne saugumą kūrę mūsų seneliai to nesapnavo.

Pratęskite čia toliau patys paskutiniųjų metų įvykiais…

Ir atsakykite sau dabar: ar nuolat mus naikinantis laikmetis staiga mums užsimanė gėrio? Ne, jie mus naikina toliau.

🙄

Kas tie „jie”? Mūsų valstybių politinė sistema. Mūsų politikai.

Sistema, atėmusi iš mūsų galimybes įtakoti mūsų politikus. Atėmusi iš rinkėjo politinę laisvę, palikusi tik saviraišką – dainuoti, dirbti, pasirinkti lytį…

Ir ne todėl, kad visi politikai niekšai, o todėl, kad sugriautas jų kontrolės mechanizmas. Kas beateitų į valdžią – išsuks jam rankas. Pasodins prie auksu nukloto stalo ir lieps imti savo dalį – arba stebėti, kaip dalinasi kiti.

🙄

Partokratinė oligarchija – partijų diktatūra, įleidusi nagus į „savus” verslus, šiandien valdo Vakarus. Kai visos partijos yra išlaikomos ne savo rinkėjų, o valstybės, kai į valdžią praeinama per partinius sąrašus, kai partijos priverstos eiti į koalicijas. Jos neatstovauja rinkėjo. Jos visos yra nevaldomos – žmogus šiandien priklauso nuo politiko „garbės žodžio”, jo „gerumo”. Mes netekome laisvės.

Ar skaitėte savo šalies Konstituciją? Paskaitykit. Visas dekadansas užprogramuotas, deja, ten. Vokietijai ir kitoms Vakarų šalims Konstitucijas „nuleido” JAV po Antrojo pasaulinio karo. Mainais į Maršalo plano pinigus. Taip Europa tapo nesavarankišku vasalu.

Todėl nėra paprasta, nes realiai patižusios XXI amžiaus Europos kartos šiandien vėl turi kovoti už savo laisvę. Politinę laisvę, ne visokias kitokias. Rinkėjas turi atgauti kontrolę politikui.

BET KOKIAM politikui.

Ir rinkimai nėra toji priemonė – jie veikia tik demokratijose. SSSR, pavyzdžiui, jie neveikdavo, kaip neveikia ir šiandien Europoje. Turime suprasti, kad pramintų kelių nėra, o visada darydami tą patį – gausim tą patį rezultatą. Todėl mums nereikia „gero žmogaus” valdžioje – mums reikia jo kontrolės“.

🙄

(A.Trevijano. Buvęs Ispanijos karaliaus juristas, teisininkas ir politinis filosofas). Laisvas mano vertimas.

🙄

Nuotraukoje – gero žmogaus ir menininko tapyba. Taip, čia Adolfo Hitlerio tapyba. Prieš ateinant į valdžią.