Susitikimas su praeitimi Maironio lietuvių literatūros muziejuje

Gražią rugsėjo 19 dienos popietę Kaune, Maironio lietuvių literatūro muziejuje, sutikta Vokietijoje, „Rūtos” leidykloje (vadovė ir knygos redaktorė Angelė Digaitytė) jau antrąkart išleista istoriko, publicisto Juozo Brazausko istorinė apybraiža „Legendinė „Konrado“ kavinė”. Gausus kauniečių būrys su dideliu susidomėjimu sutiko knygą apie bohemą Kaune Nepriklausomybės metais ir sovietmečiu.

Tradiciškai iš pradžių peržiūrėta ištrauka iš videofilmo apie „Konrado“ kavinę, jos atsiradimo istoriją. Knygos autorius atskleidė jos rašymo sumanymą – vėl prie „Konrado“ kavinės susodinti skirtingų pažiūrų menininkus, inteligentus, kurie nebūtinai buvo priešai, bet išliko kaip Nepriklausomybės laikų dvasios aristokratai.

Įvairiapusiškai apie kavinę ir jos vaidmenį kalbėjo kaunietis, režisierius Gytis Padegimas. „Konrado“ kavinės tesinys buvo kavinė „Tulpė” Apie sąsajas ir dvasinę atmoferą įtaigiai kalbėjo kaunietis pedagogas Paulius Martinaitis. Kaunietė aktorė Olita Dautartaitė jaudinančiai skaitė knygos ištraukas ape poetą, dramaturgą, profesorių Balį Sruogą ir jo draugystę su profesoriumi Vincu Krėve-Mickevičiumi, operos dainininkę Marijoną Rakauskaitę ir choreografą, dailininką Liudą Truikį. Istorijos dėstytoja iš Kauno technologijos universiteto Jūratė Jarmalauskienė analizavo, kaip panaudoti istorinę apybraižą pamokose. „Tulpės” kavinės amžininkas, kaunietis muziejininkas Stanislovas Petrauskas prisiminė metus, praleistus kavinėje, sutiktus įžymius žmones, pasidalijos prisiminimais apie žurnalistą, „Naujosios Romuvos” leidėją, disidentą Juozą Keliuotį. Vakaro pabaigoje vėl tarė žodį knygos autorius Juozas Brazauskas. Jis priminė mažiau žinomus Juozapo Albino Herbačiausko, aktoriaus Juozo Miltinio „nuotykius” Kaune, „Konrado“ kavinėje, palygino, kaip elgėsi Antrojo pasaulinio karo išvakarėse poetas Jonas Aistis ir rašytojas Petras Cvirka. Rusijos karo Ukrainoje kontekste šis priminimas ypač buvo aktualus.

Birutės Brazauskienės nuotraukos