„AGENDA 2030“, arba pirmyn į šviesų rytojų

Linas Karpavičius

🌍

Lenino idealai gyvi. Iš kiekvieno pagal sugebėjimus, kiekvienam pagal poreikius. Bet pirmiausia sumažinant poreikius.

🌍

„Agenda 2030“ – tai planas, kaip priversti žmogų pasitenkinti minimumu ir dirbti už vandenį, maistą, minimalią gyvenimo erdvę ir ribotą energijos tiekimą. Genialus biznio planas.

🌍

Priemonių planas, kuris turi būti įgyvendintas nuo 2021 iki 2030 metų. Viskas, kas vyksta pasaulyje, vyksta įgyvendinant šį planą.

17 priemonių planas pagal „Agenda 2030“ ir išaiškinimas, kuo visa tai baigsis.

🌍

1. Panaikinti visur visų formų skurdą.

Tai reiškia:

a) Skaitmeninė pasaulinė valiuta.

b) Centrinis pasaulinis bankas.

c) Universalios bazinės pajamos.

🌍

2. Panaikinti badą, užtikrinti maisto saugumą ir mitybą bei skatinti tvarų žemės ūkį.

a) Drėkinimo sistemų panaikinimas žemės ūkyje.

b) Privačios žemdirbystės uždraudimas.

c) Draudimas laikyti gyvūnus.

d) Ribotas žemės naudojimas.

e) Kardinalus maisto raciono pakeitimas.

🌍

3. Užtikrinti sveiką gyvenimo būdą ir skatinti visų, bet kokio amžiaus žmonių gerovę.

a) Privaloma daugkartinė vakcinacija.

b) Natūralių gydymo medžiagų draudimas.

c) Netradicinių gydymo būdų draudimas.

d) Vidutinės gyvenimo trukmės sumažinimas.

🌍

4. Teikti įtraukų ir teisingą, kokybišką švietimą ir skatinti mokymosi galimybes visą gyvenimą visiems.

a) Visų mokymo įstaigų suvalstybinimas.

b) Vaikų auklėjimo teisės perėmimas iš tėvų.

c) Jaunimo indokrinacijos reikiama linkme monopolis.

d) Nuolankios visuomenės formavimas.

🌍

5. Siekti lyčių lygybės ir suteikti galių visoms moterims ir mergaitėms.

a) Gimstamumo mažinimas ir kontrolė

b) Šeimos instituto panaikinimas. Šeima gali būti bet kas.

🌍

6. Užtikrinti vandens išteklių prieinamumą ir tvarų valdymą bei sanitariją visiems.

a) Visų vandens išteklių nacionalizacija.

b) Vandens vartojimo normavimas ir kontrolė.

c) Vandens apdorojimas chemikalais vardan saugumo.

🌍

7. Užtikrinti prieigą prie prieinamos, patikimos, tvarios ir modernios energijos visiems.

a) Viso iškastinio kuro draudimas.

b) Išmaniųjų technologijų įdiegimas energijos tiekime siekiant tikslios energijos vartojimo apskaitos.

c) Energijos tiekimo alternatyvų eliminavimas.

🌍

8. Skatinti integracinį ir tvarų ekonomikos augimą, visišką ir produktyvų užimtumą ir padorų darbą visiems.

a) Verslas leidžiamas tik valstybinis ir korporacinis.

b) Smulkaus ir vidutinio verslo uždraudimas.

🌍

9. Kurti tvarią infrastruktūrą, skatinti įtraukią ir tvarią industrializaciją ir skatinti naujoves.

a) Skaitmeninė judėjimo, vartojimo kontrolė ir sekimas.

b) Visų prietaisų sujungimas į bendrą sistemą per 5G tinklą

c) Privačios automobilių nuosavybės panaikinimas.

d) Aviakelionių ribojimai.

e) Žmogiškųjų išteklių racionalus panaudojimas pritaikant eutanaziją neefektyviems visuomenės nariams.

🌍

10. Nelygybės mažinimas šalių viduje ir tarp jų.

a) Privačios nuosavybės panaikinimas.

b) Draudimas turėti nuosavą būstą.

🌍

11. Padarykite miestus ir bendruomenes įtraukias, saugias ir tvarias.

a) Gyventojų koncentracija poliuose (zonose). (Miestuose, gyvenvietėse).

b) Gyventojų judėjimo tarp zonų suvaržymai.

c) Sekimo sistemų diegimas.

🌍

12. Tvaraus vartojimo ir gamybos modelių užtikrinimas.

a) Planinė ekonomika.

b) Socialinių kreditų (CO2) sistemos įdiegimas.

c) Vartojimo mažinimas.

🌍

13. Imtis skubių veiksmų kovojant su klimato kaita ir jos padariniais.

a) Planetos gyventojų skaičiaus sumažinimas.

b) Gyventojų skaičiaus ir tankio kontrolė.

c) Ekonomikos minimizavimas.

d) Griežta vartojimo kontrolė.

🌍

14. Vandenynų, jūrų ir jūrų išteklių išsaugojimas ir tvarus naudojimas.

a) Centralizuota vandenynų kontrolė.

b) Ribotas vandenynų išteklių naudojimas.

c) Žmogaus maisto raciono jūros gėrybėmis ribojimas.

🌍

15. Saugoti, atkurti ir skatinti tvarų sausumos ekosistemų naudojimą. Tvarus miškų valdymas, kova su dykumėjimu, žemės degradacijos stabdymas ir atstatymas bei biologinės įvairovės nykimo sustabdymas.

a) Uždrausti miško naudojimą kurui ir pramonei.

b) Žemdirbystės ribojimas.

c) Apriboti žmonių judėjimą už gyvenamosios zonos ribų.

🌍

16. Skatinti taikią ir įtraukią visuomenę tvariam vystymuisi. Visiems užtikrinti galimybę kreiptis į teismą ir kurti veiksmingas, atskaitingas ir įtraukias institucijas visais lygmenimis.

a) Sekimo, stebėjimo ir kontrolės sistemų įdiegimas

b) Pilietiškumo (skundimų) ir nepakantumo kitokiems atmosferos sudarymas.

🌍

17. Stiprinti įgyvendinimo priemones ir atgaivinti pasaulinę partnerystę siekiant tvaraus vystymosi.

a) Pasaulinės vyriausybės sukūrimas.

b) Vieninga pasaulinė kariuomenė.

c) Nacionalinių suverenitetų panaikinimas.