Kaip išverkti kraujo gumulą?..

Dainius Razauskas

<…> Ko tikitės, valdantieji, – kad užgniaušite, kad bylomis prigąsdinsite, mitingus uždrausite?

Manote: praeis, užsimirš?

Kaip pokaryje?

Nepraeis ir tikrai neužsimirš…<…>”

***

„Didžiausios grėsmės niekada nebūna išorinės.

Didžiausia grėsmė – kad žmonės nekenčia valdžios. Visos – nuo viršaus ligi apačios.

Nekenčia taip, kad paūmėjimo akimirkomis norėtų ją sutraiškyti savo rankomis, žiūrėdami į akis.

Atrodo, kad valdžia ir žmonės – nėra ta pati tauta. Nėra vienos kilties, nėra vieno kraujo.

Jei valdantieji – Lietuva, tai mes – ne lietuviai. Jeigu mes – lietuviai, tai jie – ne Lietuva.

Jeigu jie – žmonės, tai aš – ne žmogus. Ne žmoga.

Kodėl taip yra? Kas nutiko?

Nebėra to net kam pasakyti, nes nėra su kuo kalbėtis, kai esi „lavoninėje“.

O ir liežuvis nesiverčia – gerklėje įstrigęs kruvinas gumulas. Pirmiausia reiktų jį išverkti.

Kiek Lietuvoje tokių – su įstrigusiu neišverkiamu gumulu gerklėje? Ypač tų, kurie neabejingi, kurie jautriausi, nuoširdžiausi, nes jie – Tėvynės širdis.

Ko tikitės, valdantieji, – kad užgniaušite, kad bylomis prigąsdinsite, mitingus uždrausite?

Manote: praeis, užsimirš?

Kaip pokaryje?

Nepraeis ir tikrai neužsimirš…“