Apsimelavo? (papildyta)

Angelė Digaitytė

Praeitą svaitę į mano elektroninį paštą atskriejo Pasaulio Konfliktų sprendimo komisijos (PLB KSK) pirmininko Mindaugo Jacinevičiaus laiškas, kuriuo p. Jacinevičius pranešė apie PLB KSK nutarimą dėl Šveicarijos lietuvių bendruomenės (ŠLB) įkūrimo datos.

Skaičiau ir negalėjau patikėti. Neįtikino. Manau, jog kyšo ilgos melo ausys.

Kaip pasakoja buvusi ŠLB Valdybos pirmininkė Janina Survilaitė-Vaitkevičius, dabar visus dokumentus ir priėjimą prie ŠLB sąskaitos savo kietuose gniaužtuose laiko dabartinė ŠLB Valdybos pirmininkė Jūratė Caspersen ir niekas neturi teisės į juos net akies užmesti – tiesiog turi tikėti tuo, ką p. Caspersen teigia.

Kadangi neturiu galimybės pamatyti ŠLB dokumentų, tenka eiti prie tiesos aplinkeliu – tiesiog skaitinėjau Šveicarijos įstatymus.

Man užkliuvo ši nutarimo vieta:

Svarbu pažymėti ir tai, kad ŠLB nebuvo ir nėra įregistruota jokiame Šveicarijos organizacijų registre, nes to nereikalauja šalies įstatymai. Todėl pats statutas neturi būti patvirtintas registrų centre (reikalinga įregistruoti tik fondus, kooperatyvus ir didelės ekonominės veiklos visuomenines organizacijas). Tai reiškia, kad ŠLB iki dabar neturi juridinio statuso. Tačiau ji išlieka neįregistruota draugija su pavadinimu Šveicarijos Lietuvių Bendruomenė.

Pamąstykime logiškai.

ŠLB turi sąskaitą banke. Pagal Šveicarijos įstatymus, sąskaitą banke gali turėti tik juridiniai asmenys. Kad draugija taptų juridiniu asmeniu, ji turi būti oficialiai registruota. Nutarime teigiama, kad reikalinga įregistruoti tik fondus, kooperatyvus ir didelės ekonominės veiklos visuomenines organizacijas – turima omenyje registruoti Handelsregistre. Taip, jei draugija nori vykdyti komercinę veiklą. Bet ne apie tai eina kalba. Bobučių ir diedukų eiliniam būreliui, atsiprašau už tą pasakymą, bet kitaip neįregistruotos draugijos negaliu pavadinti, kavai susimestiems pinigams laikyti nereikia sąskaitos banke, o jei jau prireikė, tai turi iš bobučių ir diedukų eilinio būrelio virsti juridiniu asmeniu. Kuris moka mokesčius (jei nėra nuo jų atleistas) ir turi visas kitas pareigas ir teises kaip ir kiti juridiniai asmenys.

Ir dar. Janina Survilaitė-Vaitkevičius atsiuntė Šveicarijos lietuvių susirinkimo 1950 metų rugpjūčio 20 dienos protokolo kopiją.

Protokole rašoma, jog Ciuriche susirinkę lietuviai NUTARĖ ĮSTEIGTI Šveicarijos lietuvių bendruomenę. Jos narių teisės ir pareigos bus nusakytos Bendruomenės įstatuose, kurie šiuo metu rengiami ir bus pateikti patvirtinti būsimam visuotiniam narių susirinkimui.

Taigi žiūrim, ką turim.

Nutarė įsteigti ir įsteigė nėra vienas ir tas pats. Tą rugpjūčio 20-ąją susirinkę lietuviai nusprendė, jog reikia įsteigti bendruomenę, bet žinodami, kad pagal Šveicarijos įstatymus tam reikalingi įstatai, juos ruošė ir juos priėmė VISUOTINIS narių susirinkimas 1952 metų vasario 17 dieną. Tik su visuotiniame narių susirinkime priimtais įstatais galėjo įregistruoti ŠLB ir atidaryti sąskaitą banke. Be įstatų draugija (ŠLB vis tik tėra draugija, jai galioja Draugijų įstatymas) Šveicarijoje NEEGZISTUOJA. Ir nors tas lietuvių susirinkimas save skambiai pavadino Šveicarijos lietuvių bendruomene, tai tebuvo tik pasiruošimas tikros draugijos įkūrimui. Taigi, gerbiamos PLB KSK ir ŠLB Valdybos pirmininke, nelaikykit kitų kvailesniais už save ir nevadinkite pasiruošimo įsteigti bendruomenę įsteigimu.

Siūlau paskaityti:
Atlikto tyrimo dėl Šveicarijos LB įsikūrimo datos užsitęsusio ginčo išvada

Išversti tautiečių kailiniai

Titulinėje nuotraukoje: ŠLB Valdybos pirmininkė Jūratė Caspersen

Parašykite komentarą