Kai nebranginamos tautinės vertybės

Janina Survilaitė, knygos „Už tikėjimą, tautą ir valstybę“ autorė

Internetinio laikraščio «Vokietijos lietuvio» redaktorė ir žurnalistė bei leidėja, leidyklos «RŪTA» redaktorė Angelė Daiva Digaitytė šių metų lapkričio 7 dieną paskelbtame straipsnyje „ APSIMELAVO” primena, kaip svarbu apginti lietuvių karo pabėgėlių, IŠEIVIJOS, veiklą nuo sovietinės propagandos dėmių, kurias visame lietuviškame pasaulyje daugiau negu 10 metų skleidžia Šveicarijos lietuvių bendruomenės (ŠLB) valdybos pirmininkė, Pasaulio lietuvių bendruomenės (PLB) Kultūros komisijos pirmininkė p. Jūratė Jablonskytė -Caspersen. 

Knygos redkolegija eilinį kartą yra nusivylusi PLB Konfliktų sprendimo komisijos (pirmininkas – advokatas p. Mindaugas Jacinevičius) sprendimu dėl ŠLB įkūrimo datos teisinio įkūrimo fakto iškraipymo ir pakiša Komisijai po nosimi 1950 metų rugpjūčio 20 dienos PROTOKOLĄ, kuriame aiškiai lietuviškai parašyta:

„Ciuriche susirinkę lietuviai NUTARĖ ĮSTEIGTI ŠLB-nę, O  jos narių teisės ir pareigos bus nustatytos bendruomenės ĮSTATUOSE, kurie šiuo metu rengiami“… (protokolo kopija: „Alpių lietuviai“, p. 169).

Nelaikykite visų lietuvių kvailiais! PROTOKOLAS skelbia, kad lietuvių grupė tik NUTARĖ ĮSTEIGTI LB-nę, – jau kelintą kartą spaudoje patvirtinamas savivališkai, nusikalstamai 10 metų J. Caspersen skelbiamas suklastotas faktas, tikslu piktybiškai pratęsti  buvusią sovietinio režimo propaganda prieš IŠEIVIJĄ.

KODĖL mūsų pirmtakų – karo pabėgėlių – kančiomis iškentėti vertybiniai faktai tampa NIEKINIAI!???

„Tas, kuris tiki laisve ir laikosi Lietuvos Statuto, yra lietuvis“, – skelbė XIX a. 4 deš. „Lietuvių katekizmas“. Tai reiškia, kad tikras lietuvis turi laikytis įstatymų. Lietuvos Statutas buvo Konstitucija. Tą patį vaidmenį, tik žemesniame lygmenyje, atlieka ir Bendruomenės Statutas. Už jį aukščiau yra tik šalies, kurios teritorijoje veikia Bendruomenė, įstatymai.

Tą aiškiai įrodo ir mano du dešimtmečius lietuviškoje pasaulio spaudoje skelbtų straipsnių rinkinys knygoje „Už tikėjimą, tautą ir valstybę” (leidykla „RŪTA“, 2022 metų spalis).

Parašykite komentarą