Abu vienas kito verti

Kartą susitiko to paties vyro žmona ir meilužė. Jos ėmė jį aptarinėti ir žmona sako:

– Jis kvailys, šykštuolis ir niekšas. Aš apskritai nesuprantu, kaip tu būni su juo!

– Tu neteisi! – atsakė meilužė. – Jis ir dosnus, ir išmintingas, ir drąsus. Pati spręsk: per kiekvienas šventes neša man puikiausias dovanas – štai žiedai, kailiniai, automobilis…

– Na jau ne! – pasipiktino žmona. – Jis man net gėlių per šventes nedovanoja, atlyginimo neatiduoda. Tokio šykštuolio dar nesu regėjusi.

– Liaukis, – paprieštaravo meilužė. – Jis protingas ir su juo visada labai įdomu bendrauti. Jis apsiskaitęs, daug žino, apie viską turi savo nuomonę. Mėgstu jo klausytis – tiek daug naujo sužinau.

– Radai išminčių, – nusišaipė žmona. – jis nuolat mala kažkokias nesąmones, net klausytis bjauru. O koks niekšas! Niekad manęs neužstos, naktį nepasitiks, o kai reikia remontą daryti – kažkur išnyksta ir viską tenka daryti pačiai.

– Mes tarsi apie du skirtingus vyrus kalbamės, – nusišypsojo meilužė. – Prieš tris dienas jis dėl manęs susimušė su vyruku, kuris mane įžeidė. Niekad neleidžia nieko nešti sunkesnio už gėlių puokštę. Ir netgi namuose jis viską padarė, parketą suklojo, plyteles suklijavo… Sakiau gi tau – jis dosnus, drąsus ir protingas!

Ir juk abi jos yra teisios. Nes su viena iš jų vyras elgiasi taip, kad atrodo kaip niekšas, o su kita – jis narsuolis. Nors vyras tas pats.

Ši istorija parodo, kaip smarkiai moterys daro įtaką vyrams. Vienas ir tas pats vyras gali skirtis kardinaliai, priklausomai nuo to, kokia moteris šalia jo.

Žinau pavyzdžių, kai pirmoje santuokoje vyrai buvo alkoholikai, o antroje tapo sėkmingais verslininkais. Ir atvirkščiai – mačiau kaip klestintys vyriškiai, palikę pirmą žmoną dėl jaunos gražuolės, per kelerius metus prarado viską, ką turėjo, ir tapo prasigėrusiais veltėdžiais.

Kodėl taip nutinka? Todėl, kad moterys pasižymi didžiule jėga. Jų įtaka vyrams yra beribė. Faktiškai moteris „sukuria” vyrą, ji atskleidžia kai kurias jo savybes, o kai kurias neutralizuoja. Dažniausiai tai daroma nesąmoningai, naudojantis įgimtais scenarijais ir šeimoje įgyta patirtimi. Jeigu moters tėvas buvo sėkmingas, tai moteris nesąmoningai padės ir vyrui pasiekti sėkmę (tiesiog jai toks vaizdas tvyro prieš akis), o jeigu tėvas buvo nevykėlis ar girtuoklis, tai toks pasąmonės paveikslas nuves visą šeimą link kracho.

Problema yra ta, kad moterys nesuvokia savo galios ir neskiria pakankamai dėmesio savo mintims ir poelgiams. Nesuvokia savo galimybių paveikti vyrą. Jeigu jos žinotų, kad gimė su stebuklinga lazdele, vargu ar imtų mojuoti ja tuščiai ir užsakinėti visokius niekus vietoje stebuklų.

Panagrinėkime, ką žmona gali padaryti su vyru, kaip ji gali paveikti jo charakterį ir poelgius.

✦ Pradėkime nuo negatyvaus žmonos poveikio.

Ką žmona galvoja apie vyrą, tokiu jis ir tampa. Jei mato jame vien tiktai trūkumus – jų ims gausėti ne dienomis, o valandomis. Ir tada netgi tas vyriškis, kuris turi milžinišką potencialą ir gali tapti puikiu sutuoktiniu, tampa paprasčiausiu nevykėliu.

Jeigu žmona negerbia savo vyro, tai jo niekas negerbia. Nei artimieji, nei draugai, nei kolegos. Galima sakyti, kad žmona ant savo vyro kaktos parašo žodžius, kurie jį apibūdina. Ir pagal tą užrašą su juo atitinkamai elgiasi visi kiti žmonės. Parašys moteris, nepagalvojusi, kokią nors bjaurastį, o paskui pati stebėsis…

Jeigu žmona nepasitiki savo vyru ir neatveria jam savo širdies – juo niekas nepasitiki. Net jeigu jis išties vertas tokio pasitikėjimo, vis tiek visi aplinkui juo abejos. Ir kur čia paaukštinimas arba naujos perspektyvos!

Jeigu žmona amžinai viskuo nepatenkinta, tai ir šeimoje visi tampa tokie pat nepatenkinti. Joms ir butas netiks, ir vakarienė nepatiks, ir drabužiai, ir poilsis. Ir netgi tėvai atrodys visiškai ne tokie, kokie turi būti.

Jeigu žmona mano, kad galima buvo susirasti geresnį vyrą, tai jau pirmas žingsnis link vyro neištikimybės. Sakoma, kad visada pirmoji neištikima tampa žmona. Tiesa, daro ji tai tiktai mintyse – ir apkaltinti ją neištikimybe tokiu atveju sudėtinga. O vyras tampa neištikimas fiziškai jau po to, kai žmona davė jam „leidimą” savo mintimis apie tai, kad jis anaiptol ne pats geriausias.

Jeigu žmona šykšti širdimi, nenori pasitarnauti vyrui, sušildyti jo savo meile ir nuraminti, tai jis pradeda ieškoti paguodos alkoholyje ir narkotikuose.

Jeigu žmona neleidžia vyrui užsiimti vyriškais reikalais – bendravimu su draugais, žvejyba, darbu garaže ir kitais, moterų akimis žvelgiant, niekais, vyras ieško kitokio poilsio – alkoholio, kompiuterinių žaidimų ir kitų, ne pačių džiugiausių užsiėmimų.

Jeigu moteris neatveria vyrui savo širdies, jis darosi godus. Ir tada iš jo žiemą sniego neiškaulysi, ne tik kad gėlių per gimtadienį. Tuo momentu, kai moteris uždaro vyrui duris į savo širdį, jis uždaro jai panosėje priėjimą prie savo piniginės.

Jeigu žmona pernelyg savarankiška – viską daro pati, vyras praranda atsakomybės jausmą. Netgi jeigu iki tol jis visai neblogai susitvarkydavo su visais, ne tik savo, reikalais, jis tarsi praranda šį įgūdį, atsipalaiduoja ir apsigyvena ant sofos priešais televizorių.

Jei žmona greit įsižeidžia, vyras bus piktas. Pyktis pas vyrus ir pas moteris pasireiškia skirtingai.

Jeigu žmona mintyse neištikima savo vyrui, jis taps šykštuoliu. O kam švaistyti pinigus moteriai, kuri jei ne šiandien, tai rytoj susiras kitą ir išeis?

Jeigu žmona vyro neklauso, nuolat ginčijasi ir aikštijasi, vyras nustoja būti vyru. Jis tampa neatsakingas, silpnas, „joks“.

Jei žmona nuolat smurtauja prieš vyrą, pavyzdžiui, įžeidinėja, šaukia ir panašiai – vyrui lieka du variantai. Arba jis besąlygiškai apsigyvena po žmonos padu, sulaužydamas galutinai savo valią ir vyrišką Ego, arba irgi imasi prieš žmoną smurto – dažniausiai fizinio.

Jeigu moteris pernelyg aktyvi už šeimos ribų, vyras tampa pasyviu priedėliu prie televizoriaus, nors anksčiau galėjo būti visiškai sėkmingu verslininku.

✦ Tačiau yra ir kita pusė!

Jeigu žmona įžvelgia gerąsias vyro savybes ir jas akcentuoja – šios savybės ima gausėti ir plėtotis. Netgi jeigu tam, atrodytų, nėra jokio pagrindo. Net jeigu jis neprivalo būti atsakingas – jis tokiu tampa. Neturi tapti viršininku – bet staiga tampa. Ir panašiai.

Jeigu žmona gerbia savo vyrą, jį kažkodėl pradeda gerbti draugai ir kolegos, jie palaiko jį ir padeda sudėtingose situacijose.

Jeigu žmona pasitiki vyru – juo pasitiki ir kiti žmonės.

Jeigu žmona nieko nuo vyro neslepia, neapgaudinėja, atveria savo širdį – vyras negali apgaudinėti žmonos ir būti jai neištikimas. Jis tampa dosnus, pradeda pats ieškoti pretekstų ją pradžiuginti ir padaryti dar laimingesnę.

Jeigu žmona nuoširdžiai tarnauja savo vyrui, jis su didžiuliu malonumu imsis jos globos ir apsaugos.

Jeigu žmona supratingai žiūrės į vyro temperamentą, vyras dėl jos galės kalnus nuversti. Tam reikia išmokti įžvelgti vyro savybes, o ne vertinti jį pagal savo stereotipus.

Jeigu žmona nori išsaugoti šeimą ir nuoširdžiai, su meile stengiasi, vyro širdyje užgimsta toks pats troškimas. Ir jis pradeda padėti savo žmonai šioje veikloje.

Tai svarbiausia, ką noriu jums pranešti. Jeigu vyras kažkuo jūsų netenkina – suraskite to priežastį savyje. Šiam užsiėmimui verta eikvoti laiką ir pastangas. Kokia aš būčiau, jei būčiau vyras? Jūs tikra, kad norėtumėte tai žinoti? Tada pasižiūrėkite į savo vyrą. Štai tokia jūs ir būtumėte. Jam trūksta vyriškų savybių lygiai taip pat, kaip jums – moteriškų.

Pavyzdžiui, vyras geria alų. Tada jūsų svarbiausias darbas – priimti tai. Susitaikyti su tuo, kad jis turi teisę griauti savo sveikatą, jeigu to nori. O dar tai greičiausiai byloja apie jūsų emocinį skurdumą santykiuose su juo. Galbūt jam trūksta palaikymo ir paskatinimo.

Arba vyras nenori dirbti. Tada tikriausiai jūs pernelyg daug dirbate ir visiškai jo neklausote. Ir kokia prasmė priekaištauti jam ir grūsti į pokalbį dėl darbo? Netgi jeigu jis ten nueis, su tokiu nusistatymu ilgai neišdirbs. Dėl to keisti reikia save.

Kodėl vyras drybso ant sofos? Todėl, kad ten jį paguldė žmona, patirianti stresą. Ji laksto aplinkui kaip meteoras, šluodama viską sau iš kelio, ir kad išliktų gyvas, jis apsimeta sofos užtiesalu.

Jeigu vyras jums nepadeda prižiūrėti vaikų – pagalvokite, ar laikote jį geru tėvu, vertu to, kad vaikai jį mylėtų taip pat, kaip ir jus? Ir ar neatstūmėte jo pagalbos, aiškindama, kad ir užpakaliuką vaikui blogai nušluostė, ir buteliuko normaliai išvirinti nesugeba?

Dievas mums duoda lygiai tiek, kiek esame užsitarnavę. Mūsų tėvai, mūsų vaikai, broliai ir seserys – jų nepasirinksi. Dėl to tenka išmokti prisitaikyti. Tačiau su vyrais – kitaip. Yra pasirinkimo iliuzija. Esama pojūčio, kad jis gali būti kitoks, geresnis. Tačiau tai tik iliuzija. Sutuoktinius jums irgi duoda Dievas. Nes kitaip, kaip mes susitiktume ir įsimylėtume vienas kitą? Kaip mes vienas kitą surastume minioje ir pritrauktume?

Ir jeigu jau Dievas davė jums tokį vyrą, tai būtent tokio jūs ir nusipelnėte. O štai kodėl ir už ką – apie tai ir verta pamąstyti. Ir ką su juo toliau daryti – tai jau jūsų pasirinkimas ir jūsų erdvė kūrybai.

Galima amžinai vienas kitam priekaištauti ir ieškoti krislo vyro akyje. O galima sukaupti drąsą ir pažvelgti į rąstus savo akyse.

Ir kai juos pastebėsite ir suprasite, galėsite pamatyti pagaliau, kad greta jūsų gyvena žmogus. Ir kad tas žmogus yra Vyras. Ir kad jame yra labai daug ko gero. Ir kiek jis nuo jūsų iškentėjo. Juk moteris santykių srityje yra gerokai stipresnė. Iš jos santykių energija trykšta fontanais! Ir paskandinti vyrą audringomis tos energijos bangomis yra labai lengva. O jis plaukdamas juk turi dar ir laivą susikalti iš praplaukiančių skeveldrų, tiesiog bangose! Jūsų naudai, kad bangavimas būtų kiek galima silpnesnis.

Turite tausoti vienas kitą. Sunku įsivaizduoti, kiek jėgų išeikvojama beprasmiškiems karams šeimose, o juk visą tą energiją galima buvo panaudoti kūryboje ar vaikų auklėjime. Energijos praradimai iš abiejų pusių yra milžiniški. Neeikvokite jų veltui. Mokykitės mylėti.

Vietoj barnių ir kivirčų energiją galima būtų panaudoti:

– vyro sveikatos palaikymui – pvz., bėgioti rytais, daryti mankštą arba lankyti sporto salę. Vieno kivirčo pakaktų mėnesiui tokių naudingų užsiėmimų.

– apgalvojimui ir paieškai dovanų savo artimiesiems. O dar geriau vienas kitam. Ir nupirkti ne tai, kas, mums atrodo, jam patiktų, o tai, ko jis iš tikrųjų nori ir kas jį pradžiugins (dažniausiai tai du skirtingi dalykai).

– pasivaikščiojimui su vaikais. Santykių stiprinimui pasivaikščiojimai – veikliausias metodas.

– šeimos albumo peržiūrai. Smagu prisiminti, kokie jūs buvote prieš daug metų ir kaip vystėsi jūsų santykiai.

Iš pradžių visa tai sudėtinga. Bet juk ir augalas tam tikrą laiką tūno užbertas žeme, tamsoje ir drėgmėje. Paskui jam reikia išeikvoti daug jėgų, kad prasimuštų į paviršių, pasitrauktų iš tamsos. Vėliau jam tenka labai ilgai stiebtis link saulės. Ir tik tada jis gali išskleisti žiedus ir pasirodyti visame gražume.

Tas pats ir su žmonėmis. Labai daug jėgų prireikia tam, kad išmoktume MYLĖTI. Reikia duoti sau laiko. Ir kažkuriuo momentu sukaupti drąsą, kad pasitrauktumėte iš komforto zonos. Dar svarbu leisti sau įsigerti Meilę, kurią jums besąlygiškai dovanoja Dievas su saulės spinduliais. Ir kai tik jūs prisipildysite tokios Meilės, reikės tiesiog atverti savo širdį.

Savo stebuklingą kaip nuostabiausia gėlė Širdį. Širdį, pripildytą Meilės.

Mylėkite vyrus, jiems labai reikalinga jūsų Meilė, netgi jeigu jie niekad dėl to neprisipažins.

Už kiekvieno stipraus vyro visada stovi moteris, kuri juo tikėjo. Ir tikrai mylėjo.

Yra tokia istorija apie vienos galingos šalies prezidentą ir jo žmoną. Kartą vakare prezidentas ir jo žmona nutarė nueiti į restoraną neplanuotos vakarienės. Restoranas nebuvo labai prabangus. Kai jie jau atsisėdo, restorano savininkas paklausė prezidento apsauginio, ar gali jis kreiptis į pirmąją ledi privačiai. Leidimas buvo duotas ir jie pasikalbėjo. Vėliau prezidentas paklausė žmonos: „Kodėl jis taip norėjo pabendrauti su tavimi?” Ji atsakė, kad paauglystės metais restorano savininkas buvo be proto ją įsimylėjęs.

Prezidentas nusišaipė: „Išeina, kad jeigu būtum už jo ištekėjusi, tai dabar galėtum būti šio puikaus restorano savininkė?” Žmona nusišypsojo: „Ne, jeigu aš už jo būčiau ištekėjusi, tai būtent jis būtų tapęs prezidentu”.

Aš linkiu, kad ta diena, kai jūs galėsite atverti savo pilną Meilės širdį, ateitų kuo greičiau.

Olga Valiajeva (Nataljos Balinskajos vertimas, Hojat Shakiba iliustracija)

Parašykite komentarą