Ant 2023-ųjų metų slenksčio

Janina Survilaitė

Artėjant 2023-siems metams, kaip kiekvienais metais, pasiunčiu sveikinimus Šveicarijos lietuvių bendruomenės nariams emigratams, kuriuos svetingai 20 amžiaus paskutiniame dešimtmetyje pradėjo į savo ŠLB-ės sąrašus įregistruoti dar gyva senoji IŠEIVIJA.

Persakydama jau mirusios PASAULIO IŠEIVIJOS, kuri savo veikla Lietuvos okupacijos metais užėmė  ryškiausią vietą tautos istorijoje dėl Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo, noriu ir šiais metais perduoti visiems nepamirštus jau mirusių protėvių palinkėjimus.

Lietuvių Tautos dalį, priverstą dėl Lietuvos okupacijos po karo pasilikti gyventi užsienyje, IŠEIVIJA  laikė Tikėjimo, Meilės ir Vilties kupina politine, ideologine, lietuviška, elitine, tautine erdve. Atgimus Lietuvai, stengėmės į bendruomenės veiklą įtraukti kuo daugiau susipratusių, savo Valstybę ir tautą užsienyje saugančių ir branginančių naujų lietuvių emigrantų, demokratinėje laisvojoje Europoje ieškančių sau ir savo vaikams naujos, teisingos, turtingos, krikščioniškos ateities.

Atsikūrus nepriklausomai Lietuvai, po brutalios sovietinio režimo penkiasdešimtmečio priespaudos visi jautėme ir džiaugėmės, kad Tėvynės širdis dar tebeplaka, tačiau, politikos etikos neskaidrumui tarnaujantis LR įstatymas (1993), 75-eriems metams paslėpęs buvusius KGB agentus, mūsų išeiviams sukėlė baimę ir nerimą.

Ar vėl sugebės Tėvynė išlikti laisva, kai neliko jokios politinės ideologinės kontrolės buvusiai penktajai Tėvynės priešų kolonai? – atvirai baiminosi ir ŠLB-ės išeiviai?

Pasirodė, kad tautos išeivijos elitas neveltui baiminosi.

Apie tai PLB-ės emigrantams kalba ir leidyklos RŪTA 2022 metais išleistas J. Survilaitės straipsnių rinkinys: „Už tikėjimą, Tautą ir Valstybę”.

2022 metų gruodžio 22 dieną Ukrainos prezidento Vlodimiro Zelenskio kalboje nesigirdėjo beviltiškos neatsakomybės išsaugant Ukrainos istorinį teritorinį vietisumą. Todėl sveikasis gyvos tautos ryžtas niekada neleis ir Lietuvos iškovojimams sugrįžti į buvusią režimo ideologijos tamsą. Naujųjų emigrantų naivus pasiryžimas pertvarkyti senosios išeivijos iškovojimų pasiekimus numirs greičiau, užleisdamas vietą  partizanų, 1941-ųjų metų sukilimo dalyvių, lietuvių disidentų ryžtui susigrąžinant tikrąją istoriją, tikrąjį pergalės šviesos spindulį, žadinusį ir vedusį kelias Tėvynės Lietuvos kartas į ATGIMIMĄ.

Visi tikime, kad Ukrainos karo metų rusų agresijoje Naujametiniai linkėjimai kai kam stebuklingai sugebės atmerkti akis, įvertinti ir mūsų tautos pasiryžimą išsaugant Lietuvos Laisvę.