Janina Survilaitė apie nepagarbą istorinei išeivijos Atminčiai

Glušas

A + B + C

Ant dviejų kėdžių

Apsimelavo? (papildyta)